•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Ръководството на СУЕО „Ал. С. Пушкин“ ви уведомява, че родителските срещи за първи и осми клас, за учебната 2020/2021 година, ще се проведат при следния график:

  • I а и б клас на 01.09.2020 г. от 17.30 ч. в Актовата зала на училището.
  • I в и г клас на 01.09.2020 г. от 18.30 ч. в Актовата зала на училището.
  • VIII а клас профил“ Чужд език“ с английски език на 02.09.2020 г. от 17.30 ч. в Актовата зала на училището. Кл. ръководител- Нели Янкова, учител по БЕЛ.
  • VIII б клас профил“ Чужд език“ с английски език, биология и химия на 02.09.2020 г. от 17.30 ч. в Актовата зала на училището. Кл. ръководител- Юлия Димитрова, учител по английски език.
  • VIII в клас профил“ Чужд език“ с руски език на 02.09.2020 г. от 18.30 ч. в Актовата зала на училището. Кл. ръководител- Людмила Бородина, учител по руски език
  • VIII г клас профил“ Чужд език“ с италиански език на 02.09.2020 г. от 18.30 ч. в Актовата зала на училището. Кл. ръководител- Добринка Петрова, учител по математика.

 

Служител на училището ще се обади по телефон на родителите на децата от първи клас , за да съобщи в коя паралелка ще е ученикът.
Може да получите необходимата информация и на тел. 052 60 96 96.

На основание ЗЗЛД нямаме право да публикуваме в сайта списъци с имената на децата.

На родителската среща присъства само един от родителите, без учениците, снабден с предпазна маска. Разстоянието между присъстващите в залата ще е според заповедта на министъра на здравеопазването.

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2019
Go to top