Печат

На 22 април отбелязваме Международния ден на Земята.

Акцентът тази година е поставен върху възстановяването на екосистемите в световен мащаб и ангажираността на обществото с опазването на околната среда.

„Да възстановим Земята“ – това е темата на международния екологичен празник през 2021 г. За първи път Денят на Земята е отбелязан на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. България е една от първите страни, присъединили се към отразяването на международния екологичен празник и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

Благодарим на всички ученици, които се включиха с идеите си за рисунки, проекти и презентации в инициативата за създаване на виртуалната изложба!

Денят на Земята - виртуална книга от Катрин Димитрова Vа