•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Учебната 2021/2022 година ще започне на 15 септември 2021 г.

 

Тържествено откриване на учебната година:

I и VIII клас - 8.30 ч.  в двора на училището

II , III , IV клас - 9.30 ч. в двора на училището

V , VI , VII клас - 10.30 ч. в двора на училището

IX, X , XI , XII клас - 11.30 ч. в двора на училището

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2021
Go to top