• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо с вх. № АСД 2944 на РУО-Варна и ситуацията от последната седмица, както и във връзка с предстоящите избори,
на основание чл. 105, ал. 4 от ЗПУО, обявявам 31.03.2023 г. /петък/ за неучебен, но присъствен ден.

За учениците ще бъдат организирани дейности извън сградата на училището. Информация за дейностите ще получите от класните ръководители.

Светлан Илиев, директор на СУЕО "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top