• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Директор

ДиректорСветлан Илиев

 Магистър по български език и литература и руски език, с първа професионално-квалификационна степен.
 Магистър по психология.
 Магистър по педагогика - "Теория и управление на образованието".
 Специализация по методика на обучението по български език и   литература.
I ПКС - Организация и управление в образованието
II ПКС - по български език и литература

  • Награда "Неофит Рилски" на МОН, награда "Варна", награда "Най-добър учител по български език и литература" на СБУ.
  • Почетно отличие "Неофит Рилски" на Министерството на образованието 2014г.
  • Специална награда на Председателя на СБУ "Директор на годината - 2014".
  • Златен почетен знак "За заслуги към Варна" - 2012г.
  • Със заповед №РД 06-340/13.03.2020г. на Светлан Илиев - директор на СУЕО "Ал.С.Пушкин" - Варна се присъжда Първа степен от кариерното развитие на директорите
  • Директор на годината - 2022 г., награда от Председателя на СБУ
  • Награда от министъра на образованието и науката - 2021г. /заповед № РД-09-4928/10.12.2021г./ за осигурена безопасна среда в училищата;  за организиране на присъствено обучение в условията на извънредна епидемична обстановка; за прилагане на ефективни политики за постигане на високи образователни резултати, в т.ч. при ОРЕС; за повишаване доверието на общостта към училищния екип и образователната система на регионално и национално ниво; за прилагане на ефективни модели за взаимодействие с родителите и превръщането им в партньори на институцията; за мотивиране на педагогическите специалисти да прилагат иновации в образователния процес.
  • Награда от председателя на Съюза на работодателите в системата на народната просвета за особени заслуги и активна дейност - 2022 г.

Заместник-директори

Теодора КателиеваТеодора Кателиева - учебна дейност
Иво Николов - учебна дейност
Мартин ВълчевМартин Вълчев - учебна дейност
Валентина Радеваинж.Валентина Радева -административна дейност
Христо ТодоровХристо Тодоров -административна дейност

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top