• info-400031@edu.mon.bg
 •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

 

Административен персонал

 • Ралица Новоселска
  главен счетоводител
 • Нели Янкова
  библиотекар
 • Любомира Богословова
  юрисконсулт, длъжностно лице по защита на личните данни
 • Иванка Цанева
  технически секретар
 • Даниела Параскевова
  завеждащ "Чавешки ресурси"
 • Венелина Кръстева
  домакин
 • Стамен Добрев
  специалист информационно осигуряване

 Медицинско обслужване

 • д-р Илия Илиев
 • м.с. Тодорка Попова
 • м.с. Теодора Милова

 Охрана           

 • Милко Ралчев
 • Кирил Дюлгеров

 

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top