Печат
Посещения: 2473

 

Административен персонал

 • Ралица Новоселска
  главен счетоводител
 • Нели Янкова
  библиотекар
 • Любомира Богословова
  юрисконсулт, длъжностно лице по защита на личните данни
 • Иванка Цанева
  технически секретар
 • Владислава Радева
  счетоводител
 • Даниела Параскевова
  завеждащ "Чавешки ресурси"
 • Венелина Кръстева
  домакин
 • Стамен Добрев
  специалист информационно осигуряване

 Медицинско обслужване

 • д-р Екатерина Бойчевска
 • м.с. Тодорка Попова
 • м.с. Теодора Милова

 Охрана           

 • Милко Ралчев
 • Валентин Пеев
 • Росен Станков