Печат
Посещения: 12430

Учебни смени

За първи срок на учебната 2019/2020 г. учебните занятия ще се провеждат както следва:


І смяна – VIII - XII клас
начало на учебните часове  7.30 часа

ІІ смяна –IV - VII клас
начало на учебните часове 13.30 часа

І клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 8.20 часа

ІI клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 8.20 часа

ІII клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 7.30 часа


Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година