Печат
Посещения: 14773

Учебни смени

За първи срок на учебната 2020/2021 г. учебните занятия ще се провеждат както следва:


І смяна – IX - X клас
начало на учебните часове  7.30 часа

І смяна – XI - XII клас
начало на учебните часове  7.45 часа

ІІ смяна –V - VI клас
начало на учебните часове 13.45 часа

ІІ смяна –VII - VIII клас
начало на учебните часове 13.30 часа

І клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 8.20 часа

ІI клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 8.20 часа

ІII клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 8.00 часа

ІV клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 8.00 часа


Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година