Печат
Посещения: 15566

Учебна 2020/2021 година

 

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ КРЪГ 

  •  Математика - 12.12.2020 г.
  • Знам и мога - 23.01.2021 г.

 

Архив олимпиади