Печат
Посещения: 24911

 

Правила за използване на електронен дневник 

График за консултации с ученици и приемно време за родители - II срок на учебната 2019/2020 година
График за класни работи - II срок на учебната 2019/2020 година
График за контролни работи - II срок на учебната 2019/2020 година

График за консултации с ученици и приемно време за родители - I срок на учебната 2019/2020 година
График за класни работи - I срок на учебната 2019/2020 година
График за контролни работи - I срок на учебната 2019/2020 година


График за класни работи - II срок на учебната 2018/2019 година
График за контролни работи - II срок на учебната 2018/2019 година
График за консултации с ученици и приемно време за родители - II срок на учебната 2018/2019 година


График за консултации с ученици и приемно време за родители - I срок на учебната 2018/2019 година
График за класни работи - I срок на учебната 2018/2019 година
График за контролни работи - I срок на учебната 2018/2019 година
График за изпити в самостоятелна форма на обучение - учебната 2018/2019 година - редовна сесия