• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Информация относно Закона за защита на лицата, подаващи сигнал или публично оповестяващи информация за нарушения

Вътрешни правила на СУЕО „Ал. С. Пушкин“ – Варна за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Вътрешен канал за подаване на сигнал по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнал или публично оповестяващи информация за нарушения :

  • В устна форма:
    Чрез лична среща с длъжностното лице, отговарящо за подаването на сигнали по ЗЗЛСПОИН на място в СУЕО „Ал.С.Пушкин“ на адрес: гр. Варна, ул. „Проф. Н. Державин“ 12.  

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top