• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги


 Услуги през Системата за сигурно електронно връчване

 

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

 

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top