• info-400031@edu.mon.bg
 •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 
към СУЕО "Ал. С. Пушкин"

Председател:

 • проф. Анелия Клисарова

Членове:

 • Светла Маринова
 • Милена Вировска
 • Ивелин Иванов
 • Мариела Георгиева
 • Силвена Ставрева
 • София Чаушева
 • Венета Иванова
 • Нели Миленкова
 • Мелек Добрева
 • Константина Янакиева - представител на Училищно настоятелство
 • Цветанка Стоянова - представител на Община Варна  

Заповед за определяне на поименен състав на Обществения съвет към СУЕО "Ал.С.Пушкин"


Протокол от заседание на 18.03.2021 г.

Покана за свикване на заседание на 18.03.2021 г.

Протокол от заседание на 01.02.2021 г.

Покана за свикване на заседание на 01.02.2021 г.

Протокол от заседание на 09.11.2020 г.

Протокол от заседание на 12.10.2020 г.

Покана за свикване на заседание на 12.10.2020 г.

Протокол от заседание на 03.09.2020 г.

Протокол от заседание на 09.07.2020 г.

Покана за свикване на заседание на 09.07.2020 г.

Протокол от заседание на 10.04.2020 г.

Покана за свикване на заседание на 10.04.2020 г.

Протокол от заседание на 16.03.2020 г.

Покана за свикване на заседание на 16.03.2020 г.

Протокол от заседание на 03.01.2020 г.

Покана за свикване на заседание на 03.01.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

Протокол от заседание на 04.10.2019 г.

Протокол от заседание на 03.09.2019 г.

Покана за свикване на заседание на 03.09.2019 г.

Протокол от заседание на 02.07.2019 г.

Покана за свикване на заседание на 02.07.2019 г.

Протокол от заседание на 15.04.2019 г.

Покана за свикване на заседание на 15.04.2019 г.

Протокол от заседание на 18.03.2019 г.

Покана за свикване на заседание на 18.03.2019 г.

Протокол от заседание на 14.01.2019 г.

Покана за свикване на заседание на 14.01.2019 г.

Протокол от заседание на 13.12.2018 г.

Покана за свикване на заседание на 13.12.2018 г.

Протокол от заседание на 24.10.2018 г.

Протокол от заседание на 04.09.2018 г.

Протокол от заседание на 27.07.2018 г.

Покана за свикване на заседание на 27.07.2018 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ЗА 13.03.2018 Г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ЗА 30.01.2018 Г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ЗА 07.09.2017 Г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ЗА 27.03.2017 Г.

ПРОТОКОЛ №3/27.03.2017Г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ

ПРОТОКОЛ №2/13.02.2017Г.

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СУЕО "АЛ.С.ПУШКИН"

 

ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА
 

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top