• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

 

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024 / 2025 ГОДИНА


 

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

 

График за получаване на свидетелства за основно образование

Правила за запознаване на учениците с индивидуалните резултати от проверените и оценени писмени работи от положените приемни изпити

График на училищната комисия по записване на учениците след основно образование  и необходими документи

Информация за кандидатстване след основно образование за учебната 2024/2025 година

График на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас за учебната 2024/2025 година

Проверка на способностите по изобразително изкуство

Проверка на способностите по музика

Проверка на способностите по физическо възпитание и спорт и по музика

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година

Заповед № РД09-2048/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас

Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием за учебната 2024/2025 година


ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

Електронният прием за учебната 2024/2025 година ще стартира на 15.05.2024 година и ще протече по утвърден „График на дейностите“.

Електронна система за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

График на дейностите за прием в първи клас през учебната 2024/2025 година 


 

 

Архив прием 2023 / 2024 г

Архив прием 2022 / 2023 г

Архив прием 2021 / 2022 г 

Архив

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top