•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Протокол за класиране на учениците, подали документи за свободното място в IX б клас

Ред за попълване на свободните места в IX - XI клас за учебната 2021/2022 година


 НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ВЪВ II - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Няма свободни места в първи клас за учебната 2021/2022 година в СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“


Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

Електронният прием за учебната 2021/2022 година ще стартира на 01.06.2021 година и ще протече по утвърден „График на дейностите“.

Електронна система за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

График на дейностите за прием в първи клас през учебната 2021/2022 година 

 

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ОСМИ КЛАС
СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
21 - 22  ЮЛИ 2021 Г. ОТ 9.00 ДО 17.00 ЧАСА

Необходими документи:

  • ОРИГИНАЛ на свидетелството за завършено основно образование
  • Акт за раждане / копие и оригинал/
  • Служебна бележка за резултатите от НВО
  • Документи за самоличност на ученика и родителя/настойника/

 


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ДЕЙНОСТИТЕ по приемането на ученици след основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021/2022 година

Виртуална панорама на професиите и профилите в средното образование в Община Варна 2021 г.

Държавен план-прием в осми клас за учебната 2021/2022 година

 


 

 Архив

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2021
Go to top