• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

 УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА

НВО VII клас - информационни мероприятия за ориентиране и насочване на ученици и родители

Заповед № РД09-4061/30.08.2022 г. на МОН за график на дейностите по приемане на ученици и Заповед №РД09-891/24.04.2023 г. на МОН за изменение и допълнение на заповед №РД09-4061/30.08.2022 г.

Заповед №РД09-4062/30.08.2022 г. на МОН за дати и график за провеждане на изпитите за проверка на способностите за прием на ученици в VIII и XI клас

Заповед №РД09-4065/30.08.2022 г. на МОН за дати за провеждане на национални външни оценявания и график на дейностите

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top