• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Образование за утрешния ден

На 11.02.2020 г. в училището стартираха занятията групите по Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден",
Дейност 6: "Повишаване на дигиталната компетентност и уменията на учениците" .
Сформирани са следните групи:
"Мисли бързо, действай бързо!" с ръководител Светла Косева,
"Приложение на ИТ" с ръководител Станка Димкова 
"Чудесата на дигиталния свят" с ръководител Пенка Дечева.

Йовков и християнските добродетели

В края на миналата (2017/2018) учебна година и в началото на настоящата (2018/2019) ученици, които завършват VI клас и започват VII клас, участваха в програма „Йовков и християнските добродетели“ на фондация „Толерантност“. Програмата се реализира с финансовата подкрепа на дирекция Образование и младежки дейности към Община Варна и в партньорство със СУЕО „Ал. С. Пушкин“ и СУХНИ „Константин Преславски“.

Участие в програмата взеха учителите по български език и литература Наталия Николова и Тонина Тонева, а занятията бяха водени от Огнян Узунов от фондация „Толерантност“.

Допълнителна информация за програмата Йовков и християнските добродетели

 ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС;

В СУЕО „ Ал. С. Пушкин“- Варна се осъществяват дейности по проект "Твоят час". Създадени са 12 групи за преодоляване на обучителни затруднения и 33 групи по интереси. Заети са общо 705 ученици. 
Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. 
Още...сайт на проекта /кликни тук/ снимки в галерията /кликни тук/

ПРОЕКТ "ИНОВАЦИИ, НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ В КЛАСНАТА СТАЯ"

СУЕО „ Ал. С. Пушкин“- Варна е партньор по програма „Еразъм +“. Участници в проекта са ученици и учители от училището. 
Темата на проекта е свързана с подобряване качеството на работа с учениците чрез насърчаване на техните учители да развиват и усъвършенстват своите възможности - да преподават, обучават и да работят с младежи . Да се засили международното измерение на младежките дейности и ролята на учителите чрез осъществяване на мобилности и сътрудничество между заинтересованите страни в областта на образованието, обучението и младежта. 
сайт на проекта/кликни тук/

ПРОЕКТ "RESPONSIBILITY-TODAY AND TOMORROW"

VIII СОУПЧЕ „ Ал. С. Пушкин“- Варна е партньор по секторна програма „Коменски“ на Програмата „Учене през целия живот“. Водещата страна е Австрия. 
Темата на проекта е „Отговорността - днес и утре“. Като участници в проекта учениците от VIII СОУПЧЕ „ Ал. С. Пушкин“- Варна ще имат съвместни дейности с учениците от училището в Шлосщайн (Fachschule Schloss Stein)
сайт на проекта/кликни тук/

ПРОЕКТ "НЕ НА АГРЕСИЯТА, ДА НА ДОБРОТО!" -

Кампания на ученическия съвет, озаглавена "Не на агресията, да на доброто!" .Децата периодично .....отвори

ПРОЕКТ "ДОМ, СКЪП ДОМ!" - ОТВОРИ

VIII СОУПЧЕ „ Ал. С. Пушкин“- Варна е партньор по секторна програма „Коменски“ на Програмата „Учене през целия живот“. Водещата страна е Германия, а останалите партньори са Чехия, Полша, Исландия, Испания и 
Турция. Темата на проекта е „Дом, скъп дом“. Като участници в проекта учениците от VIII СОУПЧЕ „ Ал. С. Пушкин“- Варна ще изготвят календар за 2013 година с фиксирани в него националните празници на страните, участващи в програмата. От 01.10 до 06.10.2012 година в Исландия се проведе първата работна среща на ръководителите по 
проекта, прието беше програма за работа, ангажиментите на всяка една от страните и график за провеждащите се мобилности. Темата на проекта има за цел съзнателно и активно да насърчава учениците към активно 
гражданско отношение, уважение към историята и културата на всяка една държава, да се научат да живеят заедно, условие на съвременния глобализиращ се свят.

ПРОЕКТ "УСПЕХ"

ДА СИ ДОБЪР Е ЛЕСНО!

Работа по проект на учениците от трети клас 
-Димана Ангелова 3в - отвори
-Янко Станев 3в - отвори
-Лично творчество-Лили Хранова, Мария Стоянова, Михаил Мутафов, Александър Стоичков, Юлияна Ралчева- отвори

ПРОЕКТ "БОЛГАРИЯ - МОЯ СТРАНА"- НА РУСКИ ЕЗИК

Презентация - Алекс Шибилев -  (отвори); презентация - Никол Меледжиева -  - (отвори)

ПРОЕКТ ЗА ОЛИМПИАДАТА ПО "ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ"

Презентация (изтегли) автор: Боряна Монева 

"ВАРНА – МОЯТ ДРЕВЕН И НОВ ГРАД”

– проект към община Варна, тема за нашето училище: „Етносите във Варна преди и сега”, историята на града от гледна точка на неговите жители, с техните етнически и културни особености.

„МОЯТ КЛУБ – МОЯТА ВРАТА КЪМ СВЕТА”

– спонсориран от Европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Да направим училището привлекателно за младите хора”, съвместно с МОМН. В училището се създава британски клуб, който провежда сбирки, чествания и различни други мероприятия, посветени на запознаването на учениците с британската история и култура.

„ЕВРОСКОЛА

 програма за участие на ученици в симулирани дебати на Европарламента в Страсбург, датата за нашето училище заедно с още 500 ученика от държави, членки на ЕС – 21 май 2010 г., инициативата е в рамките на Европейския младежки парламент

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top