• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Учебни смени

За втори срок на учебната 2021/2022 г. учебните занятия ще се провеждат както следва:


І смяна – I - II клас
начало на учебните часове  8.20 часа

І смяна – III - VIII клас
начало на учебните часове  7.30 часа

ІІ смяна – IX - XII клас
начало на учебните часове 13.30 часа

І клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 8.20 часа

ІI клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 8.20 часа

ІII клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 7.30 часа

ІV клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 7.30 часа


Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top