• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2015 ГОДИНА
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2015 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2015 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2015 ГОДИНА<
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2016 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2016 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2016 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2016 ГОДИНА
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2017 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2017 ГОДИНА
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2017 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2017 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2017 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2017 ГОДИНА
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2017 ГОДИНА
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2018 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2018 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2018 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2018 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2018 ГОДИНА
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2019 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2019 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2019 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2019 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2019 ГОДИНА
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2020 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2020 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2020 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2020 ГОДИНА
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2020 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2020 ГОДИНА

БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2021 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2021 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2021 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2021 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2021 ГОДИНА
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2021 ГОДИНА

БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2022 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2022 ГОДИНА
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2022 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2022 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2022 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2022 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2023 ГОДИНА
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2023 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2023 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2023 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2023 ГОДИНА

БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2024 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2024 ГОДИНА

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top