• info-400031@edu.mon.bg
 •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Учебна 2022/2023 година

 
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ КРЪГ 

 • Математика - 10.12.2022 г.
 • Български език и литература - 21.01.2023 г.
 • Физика  - 09.01.2023 г.
 • Астрономия - 13.01.2023 г.
 • Руски език - 07.01.2023 г.
 • История и цивилизации - 13.01.2023 г.
 • География и икономика - 10.01.2023 г.
 • Английски език - 12.01.2023 г.
 • Немски език - 07.01.2023 г.
 • Италиански език - 07.01.2023 г.
 • Химия и опазване на околната среда - 20.01.2023 г.
 • Знам и мога за ученици от IV клас - 21.01.2023 г.
 • Философия - 09.01.2023 г.
 • Биология и здравно образование - 27.01.2023 г.
 • Информационни технологии - 10.12.2022 г.

 

 

 

 

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top