•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

ОБЯВА
СУЕО „АЛ.С.ПУШКИН”

ОТКРИВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ
ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО
НА АДРЕС ГРАД ВАРНА, УЛ. „ПРОФ. Н. ДЕРЖАВИН” 12
ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2021
Go to top